Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/12/2021 18:00

Quận Lê Chân xác định Chủ đề năm 2022 là: “Đẩy mạnh quản lý đất đai, đô thị - Giải phóng mặt bằng”

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 21/12, đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân chủ trì Hội nghị Quận ủy lần thứ 8 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.


Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Năm 2021, quận Lê Chân tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của quận và đạt được kết quả khá toàn diện. Đạt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 01 của Quận ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.


Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận báo cáo tại Hội nghị


Quận ủy và các cấp ủy cơ sở luôn xác định việc thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chủ đề năm 2021 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” và của quận: “Đẩy mạnh quản lý, chỉnh trang đô thị - giải phóng mặt bằng" được tập trung chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm phục hôi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 133% dự toán thành phố giao, 121% dự toán HĐND quận giao, 118% so với cùng kỳ năm 2020. Đô thị quận tiếp tục được quan tâm chỉnh trang. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo sát sao, thực hiện khá quyết liệt; đã huy động sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quận tiếp tục dẫn đầu thành phố về giáo dục mũi nhọn. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; đặc biệt là chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, kịp thời.


Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị


Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Quận ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác dân vận tiếp tục đi vào chiều sâu, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của quận, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Năm 2022, quận Lê Chân xác định Chủ đề năm là: “Đẩy mạnh quản lý đất đai, đô thị - Giải phóng mặt bằng”. Đồng thời đưa ra 18 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như: Kết nạp mới 168 đảng viên trở lên; thành lập 4 tổ chức đảng trở lên theo Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý là 423,2 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa là 24.456,6 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống là 4.168,8 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.057,091 tỷ đồng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân thành phố giao; giới thiệu việc làm cho 7.500 lượt người lao động; không có hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2025; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 92% trở lên; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch là 100%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh là 100%...


Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị


Về một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, Quận ủy Lê Chân xác định 6 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân và 8 nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó tập trung: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thường xuyên rà soát kiện toàn cấp ủy, làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ theo quy định; hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022 theo Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch...

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 heo kế hoạch của thành phố, đảm bảo tiêm chủng an toàn, công khai, minh bạch; thực hiện quản lý người mắc Covid-19 mới và tổ chức điều trị F0 tập trung và tại nhà linh hoạt, hiệu quả. Thực hiện hiệu quả hoạt động của mô hình Trạm y tế lưu động.

Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn thu; thực hiện xây dựng, phát triển và chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội quận...

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS