Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/04/2021 12:58

Quận Lê Chân: Công bố Quyết định thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường An Biên

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, Quận ủy Lê Chân vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi trực thuộc Đảng bộ phường An Biên.

Ngày 23/3/2021, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân đã ban hành Thông báo về việc đồng ý chủ trương thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường An Biên. Theo đó ngày 29/3/2021, Đảng bộ phường An Biên đã Quyết định thành lập Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi thuộc Đảng bộ phường An Biên. Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Hoa Mi nhiệm kỳ 2020 - 2023.Lãnh đạo Quận ủy Lê Chân và Đảng ủy phường An Biên tặng hoa và quà chúc mừng Chi bộ


Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi trước mắt có 3 đồng chí. Việc thành lập Chi bộ đáp ứng nguyện vọng của các Đảng viên. Chi bộ sẽ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo và tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo Quận ủy Lê Chân và Đảng ủy phường An Biên đã tặng hoa và quà chúc mừng Chi bộ Trường và đề nghị Chi bộ Trường cần chủ động, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ quận, phường, xây dựng chương trình công tác của Chi bộ năm 2021 gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà Trường; phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong hoạt động của đơn vị; sáng tạo, linh hoạt đưa ra những giải pháp cụ thể phát động các phong trào thi đua trong nhà Trường. Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng chi bộ Đảng, chú trọng phát triển Đảng viên mới, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động quần chúng, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Trường ngày càng phát triển vững mạnh, thu hút đông đảo học sinh theo học tại trường.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn