Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/04/2021 11:39

Quận Kiến An: Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 8/4, tại trụ sở UBND quận Kiến An, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố - Trưởng ban chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND quận Kiến An – Phó Trưởng ban Thường trực và các đồng chí Ủy viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.

Quang cảnh cuộc họp Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3

Tại cuộc họp, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 đã công bố Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận, huyện: Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; triển khai kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.

Theo đó, trước ngày 10/4/2021, tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3; quán triệt nội dung Điều 24 của Luật  bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử.

Từ ngày 10/4  đến ngày 13/4/2021, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử: thành lập và phân công nhiệm vụ các Tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri tại các đơn vị.

Từ ngày 28/4/2021, kiểm tra việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ ngày 28/4 đến ngày 22/5/2021, kiểm tra các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử: Trang trí, khánh tiết khu vực bỏ phiếu, tổ chức các phòng bỏ phiếu, phát thẻ cử tri, phiếu bầu, các mẫu phiếu tổng hợp và phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau ngày bầu cử, thực hiện các quy định về tiến độ theo Luật bầu cử…

Ngày 23/5/2021, kiểm tra, theo dõi, giám sát ngày bầu cử.

Ngày 24/5/2021, các quận, huyện gửi kết quả kiểm phiếu về Thường trực Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 để tổng hợp.

Chậm nhất ngày 27/5/2021, ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 nghe báo cáo kết quả bầu cử. Họp tổng kết hoạt động của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố - Trưởng ban nhấn mạnh: nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp là nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới, cần phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng tiến độ, theo đúng quy định của pháp luật.  Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban bầu cử số 3 chủ động triển khai thực hiện việc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội  tại các địa phương mình phụ trách, đồng thời, báo cáo về Thường trực của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 ngay sau đợt kiểm tra để tổng hợp nắm tình hình chung báo cáo thành phố.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An chủ trì Hội nghị của Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố số 7 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ.

Thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND số 7 phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban bầu cử đại biểu HĐND số 7 đã công bố Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND số 7.

Theo đó, ngày 6/4/2021, tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban bầu cử số 7; quán triệt nội dung Điều 24 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử.

Từ ngày 7/4 đến ngày 13/4/2021, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử: phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri tại các đơn vị.

Từ ngày 10/4 đến ngày 27/4/2021, nhận tài liệu, danh sách chính thức người ứng cử, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố từ Ủy ban bầu cử thành phố, phát cho các tổ bầu cử thực hiện việc niêm yết theo quy định.

Ngày 28/4/2021, kiểm tra việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Từ ngày 28/4 đến ngày 22/5/2021, kiểm tra các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử: Trang trí, khánh tiết khu vực bỏ phiếu, tổ chức các phòng bỏ phiếu, phát thẻ cử tri, phiếu bầu, các mẫu phiếu tổng hợp và phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau ngày bầu cử, thực hiện các quy định về tiến độ theo Luật bầu cử…

Ngày 23/5/2021, kiểm tra, theo dõi, giám sát ngày bầu cử.

Ngày 24/5/2021, gửi kết quả kiểm phiếu về Thường trực Ban bầu cử số 7 để tổng hợp.

Chậm nhất ngày 27/5/2021, Ban bầu cử số 7 nghe báo cáo kết quả bầu cử. Họp tổng kết hoạt động của Ban bầu cử số 7.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An – Trưởng ban Ban bầu cử số 7 phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban bầu cử số 7, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An - Trưởng ban Ban bầu cử số 7 yêu cầu các thành viên Ban bầu cử số 7 thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát bầu cử HĐND các cấp tại các đơn vị, báo cáo về Thường trực của Ban bầu cử đại biểu HĐND số 7 ngay sau đợt kiểm tra để tổng hợp nắm tình hình chung báo cáo thành phố.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn