Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/12/2020 08:43

Quận Dương Kinh: Tuyên dương gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 30/12, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tuyên dương gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2020.


Quang cảnh Hội nghị


Năm 2020, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa của quận Dương Kinh cơ bản đã đạt được nhiều kết quả. Hầu hết các chỉ tiêu đều được cụ thể hóa, theo đó các ngành thành viên, các tổ dân phố, các gia đình, các cá nhân đã quan tâm thực hiện. Phong trào tiếp tục có sự lan tỏa lớn, đều khắp ở tất cả các địa phương, đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận. Nhiều mô hình hợp tác phát triển kinh tế hoạt động có hiệu quả. Bộ mặt đô thị có chuyển biến. Công tác an sinh xã hội bảo đảm, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội luôn được quan tâm. Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được cải thiện. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào phường được duy trì; việc đánh giá danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đã thực chất hơn. Hầu hết thành viên Ban chỉ đạo nêu cao ý thức trách nhiệm, đóng góp xây dựng phong trào hoạt động hiệu quả, thiết thực.


Các gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được tuyên dương, khen thưởng năm 2020


Đến nay, các phường đã công nhận 15.974/17.277 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 92,4%, trong đó có 4.642 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, chiếm tỷ lệ 29%.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã họp, chấm điểm và đề nghị công nhận đối với 33 Tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố Văn hóa năm 2020” (tỷ lệ đạt 51,5%, tăng 9 tổ so với năm 2019).

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: ý thức chấp hành pháp luật, nhất là việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, nếp sống văn minh nơi công cộng, vệ sinh môi trường, chấp hành chính sách Dân số… ở một số nơi chưa cao; việc tham mưu thực hiện phong trào của một số Ban chỉ đạo còn hạn chế, dẫn đến triển khai tổ chức thực hiện không kịp thời; công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực và các ngành thành viên của một số Ban chỉ đạo phong trào phường chưa thực hiện tốt dẫn đến việc chấm các tiêu chí công nhận tổ dân phố văn hóa ở một số phường chưa chính xác; một số tổ trưởng tổ dân phố tuổi đã cao, dẫn đến hạn chế về năng lực và sức khỏe ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, triển khai phong trào...

Tại Hội nghị, nhiều gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2020 được tuyên dương, khen thưởng.

Lê Phương

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn