Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/08/2020 07:39

Phương châm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là: "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển"

(Haiphong.gov.vn) - Sau khi xem xét đề xuất của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố về việc bổ sung, điều chỉnh Phương châm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kết luận: 

Thống nhất xác định Phương châm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là: "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển".


Các Tiểu ban Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, khánh tiết và chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng Phương châm trên.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS