Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/07/2020 16:37

Phối hợp thực hiện tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020

(Haiphong.gov.vn) - Để phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; vừa qua, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ cụ thể:

Một là, chủ động phối hợp thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Hai là, tổ chức tổng kết 20 năm phong trào và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ đó rút ra những bài học thực tiễn, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện Phong trào phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo…

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS