Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/08/2021 09:21

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 16/8/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đợt 1 và đợt 2.

Theo đó, UBND thành phố quyết định phê duyệt danh sách hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2 đợt là 29 người, mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, trả 1 lần cho hướng dẫn viên du lịch, từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương thành phố theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Du lịch tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch đảm bảo nhanh gọn, đúng đối tượng. Thực hiện viện thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng quy định.

Hồng Nhung – Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn