Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/03/2020 20:00

Phê duyệt các địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố

Ngày 19/3/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND, Quyết định số 795/QĐ-UBND và Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố.

Theo đó, thành phố trưng dụng Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn (Trung tâm khu I, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn), Khu Khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng (50 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) và Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Hàng Hải I (Số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, quận Hải An) làm địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố.

Tại các Quyết định nêu trên, UBND thành phố giao UBND quận Đồ Sơn, UBND quận Lê Chân và UBND quận Hải An chịu trách nhiệm tiếp nhận và cách ly đối với những người phải cách ly tập trung tại Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn, Khu Khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng và Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Hàng Hải I; đảm bảo về hậu cần, y tế, an ninh trật tự và các điều kiện khác trong thời gian cách ly tập trung tại các địa điểm trên.

UBND quận Đồ Sơn phối hợp với Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn; UBND quận Lê Chân phối hợp với Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng, UBND quận Hải An phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng Hải I đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở trên để phục vụ cách ly tập trung theo quy định; lập danh sách những người phải cách ly tập trung tại 3 cơ sở trên gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố phê duyệt; Cấp Giấy xác nhận hết thời gian cách ly cho người phải cách ly theo quy định.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận Đồ Sơn, UBND quận Lê Chân và UBND quận Hải An thực hiện theo quy định. Giao Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn phối hợp với UBND quận Đồ Sơn; Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng phối hợp với UBND quận Lê Chân; Trường Cao đẳng Hàng Hải I phối hợp với UBND quận Hải An chuẩn bị đủ các điều kiện phục vụ việc cách ly.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn