Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/08/2021 16:00

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Lê Chân

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Lê Chân.

Theo Quyết định của UBND thành phố: Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Lê Chân như sau:

- Khu đất CC4 thuộc Dự án Nút giao thông Quán Mau.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa điểm: phường Đông Hải, quận Lê Chân.

- Diện tích đất: 863,3 m2.

- Loại đất quy hoạch: Đất thương mại, dịch vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND quận Lê Chân và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Lê Chân theo quy định.

UBND quận Lê Chân có trách nhiệm: Cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 04/06/2021 của UBND thành phố không thay đổi.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS