Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/02/2022 09:53

Phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, ngành, tổ chức trong việc triển khai kế hoạch Hội nhập quốc tế

Theo nội dung Kế hoạch đề ra, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan)... Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2022 nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng trên trường quốc tế.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; hoàn thiện thể chế, bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế về kinh tế; hội nhập quốc tế về đối ngoại; hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, lao động, thể thao và các lĩnh vực khác; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh; xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến tạo thuận lợi thương mại trên địa bàn thành phố; nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

UBND thành phố yêu cầu, việc triển khai Kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các Sở, ngành, đơn vị, địa phương. Đảm bảo phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, thống nhất trong điều hành quản lý của chính quyền, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cần phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên cơ sở các cam kết quốc tế và trong khuôn khổ các điều ước và thỏa thuận quốc tế có hiệu lực, hợp tác cùng có lợi; kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có những biến động lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của dịch Covid-19, do chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế và căng thẳng chính trị giữa các quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về Hội nhập quốc tế; bãi bỏ các văn bản, quy định chồng chéo, không còn phù hợp; ban hành các văn bản mới rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và phù hợp các cam kết quốc tế và tình hình thực tiễn tại thành phố.

UBND thành phố giao Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và  báo cáo UBND thành phố.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS