Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Kế hoạch được ban hành với mục đích: Tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND thành phố yêu cầu: Việc tổ chức phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là phong trào thi đua trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, tới mọi tầng lớp nhân dân với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử. Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thế, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử.

Đối tượng thi đua là các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; các tổ chức phụ trách bầu cử; các cá nhân tham gia tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Về nội dung thi đua: Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các địa phương tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021. Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử. Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Mục tiêu thi đua: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thành phố, tạo ra đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Thời gian thi đua: Từ khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 23/12/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định.

Lê Phương

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn