Phát động Phong trào thi đua “Công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ Nhân dân và vì tiện ích của Nhân dân”

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành Kế hoạch 155/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ Nhân dân và vì tiện ích của Nhân dân”, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số tại Hải phòng.

Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong

Với Chủ đề “Công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ Nhân dân và vì tiện ích của Nhân dân ", nội dung thi đua tập trung vào việc huy động mọi nguồn lực triển khai trọng điểm thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt, chỉ đạo tới từng cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xác định rõ lộ trình và nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2023 gắn với thực tiễn của đơn vị, địa phương để chủ động tham mưu và kịp thời có các giải pháp cụ thể.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, hiểu rõ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06/CP, trong đó tập trung tuyên truyền để người dân đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ quốc gia.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm điều kiện về thiết bị, máy móc, đường truyền, an ninh an toàn kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Tại Kế hoạch này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các Ban, ngành, địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào, việc tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm.

Cùng với đó, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng. Xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có biểu hiện chậm trễ, thiếu quyết liệt, trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06/CP, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn