Phấn đấu trong năm học 2020 - 2021 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

(Haiphong.gov.vn) - Xét đề nghị của BHXH thành phố tại Văn bản số 1641/BHXH-QLT ngày 7/8/2020 về việc đề xuất chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam có ý kiến như sau: Giao các Sở: Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với BHXH thành phố thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách của Nhà nước về BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

A
Ảnh minh họa


Theo đề nghị của BHXH thành phố Hải Phòng, nhằm thực hiện nghiêm Luật BHYT và các chính sách của Nhà nước về BHYT đối với học sinh, sinh viên, phấn đấu trong năm học 2020 - 2021 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, BHXH thành phố Hải Phòng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, các trường học trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

BHXH thành phố Hải Phòng: Hướng dẫn việc triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 theo đúng quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên qua hệ thống truyền thông trên địa bàn thảnh phố. Phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề trên địa bàn thành phố, thống kê, nắm chắc số lượng học sinh, sinh viên của từng trường năm học 2020-2021 để triển khai tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để giải quyết các khó khăn trong quá trinh tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và các trường học phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên đúng quy định, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Phối hợp với Sở Y tế, BHXH thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường học tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại các đơn vị.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, dạy nghề thuộc pham vi quản lý của ngành có kế hoạch ngay từ đầu năm học 2020-2021 tổ chức phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đảm bảo đạt tỷ lệ 100%.

Sở Y tế: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục, dạy nghề củng cố hệ thống y tế trường học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

UBND các quận, huyện: Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên địa bàn quản lý để triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2020-2021, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề: Xác định rõ học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo quy định của Luật BHYT. Các cơ sở giáo dục, dạy nghề có trách nhiệm trong việc thực thi Luật BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe đối với học sinh, sinh viên; tổ chức tốt việc phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đến học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2020-2021 và tuyên truyền, vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; chú ý đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm thứ 2 trở đi...

Ngọc Lê

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn