Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/07/2020 10:58

Phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 3/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cùa Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Lãnh đạo Sở Y tế tham gia ý kiến tại cuộc họp

Qua nghe ý kiến tham gia đầy trách nhiệm của 20 đại biểu đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ nhằm tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế. Đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Thành ủy, HĐND thành phố đề ra.

Phó Chủ tịch yêu cầu sở, ngành, địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính; báo cáo cấp thẩm quyền xem xét cắt giảm phí, lệ phí. Các địa phương nắm bắt, theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để vừa tạo điều kiện thuận lợi vừa nắm bắt tình hình cắt giảm lao động ở doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. Chủ động rà soát các dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, chọn lọc bổ sung, tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch hành động trong ngày 3/7/2020, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận cuộc họp

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS