Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/03/2020 16:00

Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(Haiphong.gov.vn) - Từ năm 2016, thành phố đã ban hành cơ chế ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới (NTM); xác định mức bình quân hỗ trợ cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm (25 xã 2016 – 2017: hỗ trợ 22 tỷ đồng/ xã; 15 xã 2018: hỗ trợ 24 tỷ đồng/ xã; 50 xã 2019: hỗ trợ 25 tỷ đồng/ xã). Từ năm 2016 phân cấp quản lý vốn đầu tư cho các huyện cả về xây dựng NTM và đầu tư xây dựng cơ bản để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình.

Cánh đồng mẫu lớn ở huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: Tuấn Nguyễn

 

Nhằm đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, năm 2020 ngân sách thành phố đầu tư 1.083,79 tỷ đồng để xây dựng thí điểm 8 xã NTM kiễu mẫu (bình quân 135 tỷ đồng/ xã), tập trung vào các nội dung chủ yếu: giao thông, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, môi trường. Việc triển khai thí điểm xây dựng 8 xã NTM kiểu mẫu năm 2020 làm cơ sở xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Thành phố ưu tiên nguồn lực lớn từ ngân sách để thực hiện Chương trình, tổng nguồn vốn từ ngân sách địa phương (thành phố, huyện, xã) đạt 23.804 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn huy động. Mức đầu tư từ ngân sách tăng theo các năm, giai đoạn 2016 – 2020 tăng trên 2 lần so với giai đoạn 2010 – 2015.

Chương trình hỗ trợ xi măng là điển hình tiêu biểu trong thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bắt đầu từ năm 2013, tổng nguồn lực huy động thực hiện 5.201 tỷ đồng, trong đó các huyện đã huy động được nguồn lực từ nhân dân đạt 4.455 tỷ đồng, chiếm 85,8%, ngân sách thành phố chi để thực hiện là 745 tỷ đồng, chiếm 14,2%. Trong đó, phần kinh phí đóng góp của nhân dân gồm: 1,3 triệu ngày công, tương ứng 385 tỷ đồng; diện tích hiến đất 420ha đất, tương ứng 3.200 tỷ đồng và khoảng 915 tỷ đồng giá trị vật tư khác… Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông thôn, xóm, khu dân cư tại các huyện đã tiết kiệm được khoảng 5.665 tỷ đồng tương ứng với khoảng 52% giá trị công trình theo suất đầu tư của cơ quan nhà nước.

Đến hết năm 2019, thành phố có 139/139 (đạt 100%) xã hoàn thành xây dựng NTM. Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước 1 năm (chỉ tiêu hoàn thành 100% số xã trong năm 2020). Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 18,05 triệu đồng so với năm 2015 (36,95 triệu đồng/người/năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt ở mức cao hơn so với chuẩn NTM của Trung ương và trung bình cả nước, như: đường giao thông trục thôn, xóm, nội đồng được bê tông hóa (Trung ương quy định chỉ cần cứng hóa). Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp tưới, tiêu chủ động đạt 100% (Trung ương quy định 80%). Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch nông thôn đạt 92,1% (Trung ương quy định 65%). Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (cả nước 4,5%).

Thành phố đang phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu, 4 huyện hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 – 2,5 lần so với năm 2020 (năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/ người/năm); tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 – 2025) dưới 0,2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch (như đô thị) đạt 100%.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS