Phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2021 - 2022

(Haiphong.gov.vn) - Năm học 2020 - 2021, với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp các ngành, đơn vị trong việc tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV), toàn thành phố Hải Phòng có 408.050/408.486 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số HSSV, góp phần nâng cao tỷ lệ dân số thành phố tham gia BHYT.


Ảnh minh họa


Nhằm thực hiện nghiêm túc Luật BHYT và các chính sách của Nhà nước về BHYT đối với HSSV, phấn đấu trong năm học 2021-2022 đạt 100% HSSV tham gia BHYT, ngày 12/8/2021, UBND thành phố có Công văn số 5544/UBND-VX chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện Luật BHYT và các chính sách của Nhà nước về BHYT đối với HSSV năm học 2021-2022. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu:

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV qua hệ thống truyền thông trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thống kê, nắm chắc số lượng HSSV của từng trường năm học 2021-2022 để triển khai tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT. Hướng dẫn việc triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố theo đúng quy định. Chủ động, kịp thời phối hợp với các ngành báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện BHYT HSSV năm học 2021-2022 trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với BHXH thành phố thực hiện công tác tuyên truyền BHYT HSSV trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Luật BHYT, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT và đưa nhiệm vụ này là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; lập dự toán, quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác y tế học đường, đảm bảo công tác quyết toán Quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH cung cấp số HSSV thực tế đang theo học tại các trường; phân loại số HSSV thuộc diện phải tham gia BHYT HSSV, số HSSV đã có thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng tham gia BHYT để có cơ sở đôn đốc HSSV tham gia BHYT đầy đủ; đồng thời thực hiện chuyển kinh phí, lập danh sách tăng, giảm số HSSV tham gia BHYT kịp thời theo quy định.

Năm học 2020-2021, mặc dù BHXH thành phố Hải Phòng đã vận động các các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí tặng hàng trăm thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhưng toàn thành phố vẫn còn 218 HSSV chưa tham gia BHYT, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục chưa đạt 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2020-2021 tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoặc dùng các nguồn kinh phí khác ủng hộ mua thẻ BHYT cho các trường hợp HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, dạy nghề thuộc phạm vi quản lý tổ chức phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV; phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT, đảm bảo đạt tỷ lệ 100%; nắm chắc số HSSV thực tế đang theo học tại cơ sở, phân loại HSSV đã có thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng, số HSSV thuộc diện phải tham gia BHYT HSSV, để có cơ sở đôn đốc HSSV tham gia BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ BHYT theo quy định của pháp luật cho HSSV có thẻ BHYT; Phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố hệ thống y tế trường học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Sở Tài chính căn cứ quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT HSSV, bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn ngân sách để đóng, hỗ trợ đóng BHYT HSSV; chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính các quận, huyện chuyển kịp thời kinh phí đóng, hỗ trợ đóng tham gia BHYT cho cơ quan BHXH theo quy định.

Thành đoàn Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động đoàn viên, đội viên nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHYT HSSV, nhất là tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các ngành của địa phương phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, đảm bảo 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT. Chỉ đạo các phòng ban liên quan chuyển kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT cho HSSV kịp thời, theo quy định. Khi đánh giá bình xét khen thưởng, đưa công tác tham gia BHYT cho HSSV là tiêu chí xét khen thưởng cho các trường học, các địa phương, đơn vị liên quan. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV và công tác y tế học đường đối với các trường học trên địa bàn.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn