Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/05/2021 14:00

Phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) – Nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả, chấm dứt cơ chế xin - cho, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; đảm bảo minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn đầu tư công; đồng thời phân cấp triệt để cho các địa phương trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ; tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu của địa phương cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu chung của thành phố; UBND thành phố vừa có Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng.

Theo đó, quy chế quy định một số nội dung về phân cấp quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố Hải Phòng để thực hiện đầu tư đối với: Các chương trình, dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; các chương trình, dự án do HĐND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư và UBND cấp huyện quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa: Công viên cây xanh Tam Bạc - Tác giả ảnh: Nguyễn Hồng Phong

Quy chế gồm 2 chương 9 điều được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp huyện.

Quy chế được ban hành phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đảm bảo sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng đối với UBND cấp huyện trong việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và các quy định nêu tại quy chế này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 và thay thế Quyết định số 1079/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 của  UBND thành phố tại file đính kèm.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS