Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/04/2020 14:25

Phản ánh của công dân về thời gian đèn tín hiệu giao thông chưa hợp lý

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 22/3/2020, UBND thành phố nhận được phản ánh của công dân về việc thời gian đèn tín hiệu giao thông từ ngã tư Metro đến ngã tư Phúc Tăng trong khoảng thời gian từ 23 giờ 00 phút đến 01 giờ 00 phút chưa hợp lý, gây ùn tắc và bất tiện cho hoạt động giao thông trong thời gian này, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình có ý kiến như sau: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết, đảm bảo thuận lợi, an toàn giao thông theo quy định, báo cáo UBND thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn