Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/11/2021 11:14

Nhiều tập thể, cá nhân huyện An Dương được biểu dương trong công tác “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 23/11, Huyện ủy An Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn.

Các vị đại biểu dự tại điểm cầu Nhà văn hóa huyện

05 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đến cơ sở đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai kịp thời, phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập được thực hiện nghiêm túc, hình thức đa dạng, phong phú, phương pháp có nhiều đổi mới, lựa chọn điểm đột phá, đề ra nhiều giải pháp, giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc cho nhân dân, được nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ cao.

Trong đó, huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về đạo đức, ý thức kỷ luật công vụ, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp vào các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở được cải thiện nâng lên rõ rệt. Năm 2020, huyện An Dương vươn lên đứng vị trí thứ 6/14 quận huyện trong thành phố về cải cách hành chính.

Huyện đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị vào tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; đồng thời làm cơ sở cho việc điều động, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Huyện ủy quản lý. Công tác giáo dục, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đoàn thanh niên các cấp quan tâm có những chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tổ chức với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, nhiều mô hình hay được tổ chức thực hiện có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận Đảng bộ huyện An Dương đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng. Đồng chí biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích các tập thể, cá nhân huyện đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp huyện đã đề ra để thực hiện trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, xác định đúng và trúng các nhiệm vụ trong tâm, khâu đột phá, tạo động lực tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, điểm nghẽn cản trở thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và từng địa phương cơ sở; đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu với phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị, đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân của Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBND huyện An Dương tặng Giấy khen cho 33 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn