Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/10/2020 10:06

Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 21/10/2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Đề án 1336).

Ảnh minh họa

Theo đó, thành phố sẽ phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng Câu lạc bộ; huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội người cao tuổi, các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

UBND thành phố giao Sở LĐTB&XH là cơ quan thường trực Ban Công tác người cao tuổi thành phố, có trách nhiệm đôn đốc, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1336; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Hội Người cao tuổi thành phố, các địa phương thực hiện các nội dung hoạt động cụ thể của Kế hoạch.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn