Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/05/2020 11:19

Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

(Haiphong.gov.vn) - Bộ Công an có Thông báo số 17/TB-BCA-A05 ngày 17/4/2020 về nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến.

Theo đó, để đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến, Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện một số biện pháp sau: Cần nghiên cứu kỹ trong lựa chọn sử dụng các ứng dụng, tránh cài đặt, sử dụng các ứng dụng đang bị cảnh báo tồn tại lỗ hổng, điểm yếu bảo mật; tải và cài đặt ứng dụng từ các nguồn chính thống; thường xuyên, cập nhật bản vá lỗ hổng của các ứng dụng và hệ điều hành. Khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến cần sử dụng các kênh, phòng riêng, có mật khẩu bảo vệ, xác thực người tham gia; không chia sẻ các thông tin về phòng họp (ID, mật khẩu, thời gian...) trên không gian mạng; không tải, mở các tệp tin, đường dẫn lạ không rõ nguồn gốc... Không sử dụng các ứng dụng trực tuyến để trao đổi, gửi nhận các dữ liệu bí mật nhà nước, dữ liệu nội bộ.

Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau: Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp trên của Bộ Công an. Giao Công an thành thông chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS