Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/06/2020 16:25

Nghiên cứu, xem xét xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có văn bản giao UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, căn cứ ý kiến của Sở Giao thông vận tải về phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn, nghiên cứu, xem xét tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Khu II Đồ Sơn - Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn; Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan và UBND quận Đồ Sơn tổ chức kiểm tra hiện trường, bàn phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn.

Để tổ chức tuyến đường đi bộ đảm bảo đúng quy định, ổn định lâu dài, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND thành phố giao UBND quận Đồ Sơn trên cơ sở phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn đã lập, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thí điểm đường đi bộ tại khu II Đồ Sơn, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt.

V.H.N

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn