Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/09/2020 08:03

Nghiệm thu kết quả thực hiện nghiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

UBND thành phố ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”.

Tại Quyết định, UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ công bố và quản lý sau nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”, do Thạc sĩ Trần Thị Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp làm Chủ nhiệm Đề tài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan xem xét sử dụng kết quả nghiên cứu Đề tài trong việc quản lý hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành phố. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài phục vụ hoạt động của đơn vị theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn