Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/10/2020 20:03

Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật Biên phòng Việt Nam

(Haiphong.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 21/10, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, các đồng chí đại biểu Quốc hội thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc


Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cư trú.


Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)


Đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận


Tại phiên thảo luận đã có 21 đại biểu phát biểu và 4 đại biểu tranh luận; trong đó, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số nội dung như: khái niệm “cư trú”,“nơi thường trú”, “nơi tạm trú”, “chỗ ở hợp pháp”, “chủ hộ”, “hộ gia đình”, “tạm vắng”, “cơ quan đăng ký cư trú” để thể hiện chính xác hơn nội hàm của các thuật ngữ về cư trú, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; về nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú; về các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của hộ gia đình về cư trú; hồ sơ đăng ký thường trú; vấn đề quản lý cư trú đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; về điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú; về xóa và hủy bỏ đăng ký thường trú, tạm trú; về cơ sở dữ liệu về cư trú; về điều khoản thi hành Luật.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc


Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.


Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam


Trong quá trình thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu, 3 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu phát biểu nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo Luật này gồm 6 chương, 36 điều, xác định rõ nhiệm vụ Biên phòng; nguyên tắc thực thi nhiệm vụ Biên phòng; luật hoá quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng. Dự thảo Luật sau khi được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành, lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thay mặt cơ quan trình dự án Luật đã báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Ngày mai, ngày 22/10/2020: Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.


Lê Ngọc

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn