Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/07/2020 04:19

Ngành thanh tra toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 22/7, Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến và đại diện thanh tra các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành Thanh tra triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt đã đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của Ngành để ứng phó với đại dịch, đảm bảo thực hiện “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “mục tiêu kép” theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các mặt công tác.

Toàn ngành đã triển khai trên 3.200 cuộc thanh tra hành chính và hơn 73.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, chấn chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thanh tra thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác đất đai, phòng, chống tham nhũng, tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra cả nước đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần vào kỷ cương nghiêm minh của đất nước. Đồng chí đề nghị ngành Thanh tra tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 tập trung vào lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân, tổ chức đối thoại với người dân ở những vụ việc trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phòng chống tham nhũng, tăng cường tự kiểm tra phòng chống tham nhũng; phải đảm bảo trong ngành thanh tra trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, vừa có tài, vừa có đức, quan tâm thực hiện chế độ với người làm công tác thanh tra, đặc biệt cán bộ làm công tác tiếp công dân.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS