Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Xây dựng đội ngũ “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 8/1, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.


Quang cảnh Hội nghị


Năm 2020, một trong những kết quả nổi bật mà ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành xuất sắc là tập trung cao tham mưu, chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào thành công của Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Cùng với đó, các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và xây dựng vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu của Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.


Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị


Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao. Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2026, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đặt ra 4 yêu cầu mới và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngành tập trung vào việc làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; từng bước đổi mới các khâu, các bước của công tác cán bộ gắn với nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra trong 5 năm tới và xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thành phố đáp ứng các tiêu chí của Ngành: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”; thực hiện “ 3 không”: “không nói không”, “không nói khó”, “không nói có mà không làm”; tăng cường các hội nghị, tọa đàm trao đổi chuyên môn, lan tỏa tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng...


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích các cấp ủy Đảng, Ban tổ chức các cấp đã đạt được. Những kết quả của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 đã góp phần tích cực, quan trọng vào việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm thành phố ổn định, phát triển với nhiều thành tựu mới, đột phá mới và tiếp tục là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo phát triển của thành phố. Đặc biệt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động tham mưu công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và tổ chức Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đạt đồng thuận cao và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là rất nặng nề. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp ủy liên quan rất nhiều đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, đòi hỏi Ban Tổ chức các cấp ủy phải tập trung cao công tác tham mưu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ này trong toàn Đảng bộ mình.


Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao Giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân


Để tiếp tục thực hiện những thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, có vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tổ chức Thành ủy đã đề ra và nhấn mạnh thêm một số vấn đề: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung quyết liệt để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lựa chọn, đánh giá cán bộ, giới thiệu những người xứng đáng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; những cán bộ có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, địa phương, đơn vị; quan tâm đến quy trình, quy hoạch cán bộ, lưu ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ; công tác phát hiện, lựa chọn cán bộ cần công tâm, khách quan, trách nhiệm với sự phát triển của thành phố; phải xây dựng đội ngũ đoàn kết, thống nhất. Cùng với đó, tham mưu, đề xuất các giải pháp mới về phát triển, củng cố các tổ chức Đảng, kết nạp đảng viên mới, nhất là đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; có kế hoạch đào tạo, tập huấn đội ngũ làm công tác cán bộ; quan tâm đến bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhất là trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn