Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/01/2022 12:00

Ngành Thuế thành phố: Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 18/1, Cục Thuế thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 202; triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2022. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Đ/c Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, năm 2021, ngành Thuế Hải Phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành vừa phải triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách với tỷ lệ tăng cao 33,1%, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bên cạnh đó, Chính phủ ban hành các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm về thuế đã tác động không nhỏ tới tình hình thu nộp ngân sách.

Song, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quan tâm động viên kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã vượt xa kỳ vọng, số thu nội địa đạt 36.642 tỷ đồng, vượt 39,4% dự toán Trung ương giao; 4,7% so dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 12% so thực hiện 2020.

Các nhiệm vụ công tác thuế đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ giao; kỷ cương, kỷ luật công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ công chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng... qua đó đã tạo động lực, nền tảng để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động yên tâm làm việc góp phần không nhỏ vào kết quả chung toàn ngành trong năm 2021.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, năm được dự báo tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước chưa có dấu hiệu chấm dứt, tình hình giá cả, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng tăng cao, nguy cơ dẫn đến lạm phát sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hạn chế tiêu dùng, trong khi nhiệm vụ thu ngân sách tiếp tục tăng cao, đây là những yếu tố đặt ra thách thức đối với ngành thuế trong thời gian tới.

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, ngành Thuế Hải Phòng đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

Quán triệt nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước; Nghị quyết của HĐND thành phố về giao dự toán ngân sách; Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán Trung ương giao là: 26.728 tỷ; dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao: 41.000 tỷ, trừ tiền sử dụng đất là: 31.000 tỷ.  Tập trung tuyên truyền có hiệu quả chính sách thuế trên địa bàn, đặc biệt là Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành lành mạnh, minh bạch, bình đẳng. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thu.Triển khai hiệu quả các Đề án chống thất thu ngân sách. Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Thực hiện luân phiên, luân chuyển, điều động công chức theo kế hoạch. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Để thực hiện có hiệu quả 05 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Cục Thuế tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu ngân sách, đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành thu theo từng tháng, từng quý đảm bảo sát với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ dự toán giao ở mức cao nhất.

Trên cơ sở dự toán năm 2022 Trung ương và thành phố giao, chủ động dự báo, phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, khu vực, từng sắc thuế, sự tác động của dịch bệnh COVID-19.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế kịp thời thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính đứng tốp đầu của thành phố; đạt chỉ số cao nhất về đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế; cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Chỉ đạo quyết liệt và nghiêm túc trong công tác nhập dữ liệu kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hàng tháng vào Ứng dụng hỗ trợ thanh tra kiểm tra (TTR) để kịp thời có số liệu báo cáo kết quả thường xuyên và đột xuất.

Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính và UBNDcác quận, huyện thường xuyên rà soát các dự án còn nợ đọng các khoản thu từ đất, tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách.

Tập trung triển khai thực hiện hoá đơn điện tử đối với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh, hỗ trợ người nộp thuế thuộc nhóm đối tượng hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử.

Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến, chú trọng tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Tổng cục Thuế chứng kiến ký giao ước thi đua

Tại hội nghị các đơn vị thuộc Cục Thuế thành phố đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Đ/c Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả Cục Thuế Hải Phòng đạt được trong thời gian vừa qua và chúc mừng các tập thể đạt thành tích xuất sắc được UBND thành phố khen thưởng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thông báo một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh: trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chính sách giãn, hoãn thuế của Chỉnh phủ, song tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Thuế phát huy tinh thần đoàn kế, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Tổng Cục Thuế; Cục Thuế thành phố đã kịp thời dự báo, phân tích, tổng hợp, đánh giá từng chỉ tiêu, sắc thuế, chủ động tham mưu xây dựng, điều chỉnh kịch bản thu phù hợp với điều kiện thực tiễn đặt ra, với sự nỗ lực, quyết tâm cao toàn ngành đã thu nộp vào ngân sách nhà nước đạt 36.642 tỷ đồng, đạt 126,6% dự toán pháp lệnh, 104,7% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Các nhiệm vụ công tác thuế được triển khai toàn diện, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Để đảm bảo các mục tiêu đặt ra trong năm 2022, đồng chí yêu cầu Cục Thuế thành phố bám sát Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022. Chủ động phân tích các khoản thu, sắc thuế để đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố những nhiệm vụ, giải pháp, dự báo kịch bản thu ngân sách của từng tháng, quý và cả năm 2022 đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao là 41.000 tỷ.

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Thuế với các quận, huyện, các sở, ngành của thành phố trong công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách, tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và triển khai các Đề án chống thất thu ngân sách, Đề án quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nhất là việc thực hiện hóa đơn điện tử. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần thu hút doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên đại bàn nhằm tạo tiềm lực phát triển kinh tế, xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đ/c Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể

Nhân dịp này, 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 được UBND thành phố tặng Cờ thi đua; 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021 được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Nguyễn Hải

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS