Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/06/2022 14:31

 Ngành Thuế Hải Phòng: Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sánh nhà nước HĐND thành phố giao năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 17/6, tại Cục Thuế thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo về kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2022 và giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịchThường trực  UBND thành phố Lê Anh Quân  chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Văn Trường báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Trường, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố cho biết, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã chi đạo các đơn vị rà soát, ước nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 là 3.383,5  tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước thu nộp vào ngân sách nhà nước tổng số 19.464,6 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán Trung ương giao, 47,5% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Có 8/17 khoản thu đạt từ 50% dự toán Trung ương giao, gồm: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế bảo vệ môi trường… Có 9/17 khoản thu có tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ, gồm: Khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu tiền thuê đất…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, Cục Thuế thành phố đề  ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trong đó tập trung một số nhiệm vụ giải pháp sau:

- Tham mưu với UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố và các Tổ chống thất thu ngân sách đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 25/5/2022 về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất; các chính sách giảm thuế nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế, quyết liệt thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng thuế.

- Tập trung cao cho việc triển khai hóa đơn điện tử tới tất cả các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử.

- Kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế trên địa bàn, kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế để hưởng ưu đãi thuế.

- Tích cực, chủ động tham mưu với thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: công tác thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố để phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đồng chí đánh giáo cao Cục Thuế thành phố thời gian qua đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, có nhiều giải pháp tăng nguồn thu ngân sách thành phố. Cùng với việc thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu ngành Thuế phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước HĐND thành phố giao năm 2022; tập trung thu các sắc thuế khu vực ngoài quốc doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu. Đối với các kiến nghị của Cục Thuế thành phố, đồng chí giao Cục Thuế thành phố rà soát các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu có nhu cầu được thuê đất làm kho, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các vị trí đất có thể bố trí làm kho kinh doanh xăng, dầu báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết. Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát các khoản thu từ đất. Công an thành phố cung cấp danh sách chuyên gia, lao động nước ngoài làm việc ngắn hạn tại thành phố cho Cục Thuế thành phố.

Nguyễn Hải

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS