Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/10/2020 14:57

Ngành Thông tin và Truyền thông thành phố ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 80 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 21/10, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức phát động Đợt ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống trong toàn ngành.

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn ngành với trách nhiệm và tình cảm của mình mỗi cá nhân ủng hộ một ngày lương trở lên để giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung.

Bằng tấm lòng của mình, các cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Thông tin và Truyền thông thành phố đã trực tiếp ủng hộ bằng tiền mặt cùng một số vật phẩm để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt.

Ngay sau chương trình phát động, hơn 80 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm đã được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để cùng chung tay góp sức hướng về miền Trung ruột thịt.

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn