Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/01/2022 17:07

Ngành Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 20/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Đồng chí Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao Cờ thi đua và Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của UBND thành phố cho tập thể

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường,  năm 2021, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động năm 2021 của Sở, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, việc mới, các giải pháp thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi, sâu rộng với trọng tâm: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”, thực hiện tốt Chủ đề năm của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Tập trung tham mưu cho thành phố điều hành hiệu quả các lĩnh vực của ngành trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quả lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; ngăn chặn kịp thời tìn trạng vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các sai phạm. Tiếp thu, giải trình và cho động tham mưu xử lý những ý kiến kiến nghị, chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố. Duy trì thường xuyên hội nghị giao ban Lãnh đạo Sở hàng tuần để rà soát làm rõ tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã giao và nguyên nhân chậm trễ để có biện pháp xử lý cụ thể. Bám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao để với từng phòng, đơn vị thuộc Sở. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công ngh thông tin trong xử lý công việc. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề “nóng”, các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của ngành và thành phố, các ý kiến kiến nghị tại các kỳ đối thoại doanh nghiệp hàng tháng, các vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý ngành làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội…

Kết quả hoàn thành 21/21, đạt 100% nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND thành phố. Hoàn thành 1.045 nhiệm vụ, đang thực hiện 83 nhiệm vụ trong tổng số 1.128 nhiệm vụ UBND thành phố giao. Tiếp nhận, xử lý 20.940 văn bản đến, phát hành 8.268 văn bản đi.

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Dự báo tình hình quốc tế, trong nước và thành phố có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai.

Bám sát chủ đề năm 2022 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; để thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định mục tiêu tổng quát của năm 2022 là: Tăng cường kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tích cực tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật để tạo bước đột phá trong quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển xanh bền vững của thành phố.

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Sở TN&MT chứng kiến ký giao ước thi đua

Tại hội nghị các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký giao ước thi đua năm 2022.

Đ/c Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được trong năm 2021 và chúc mừng các tập thể đạt thành tích xuất sắc được UBND thành phố khen thưởng tròn dịp này. Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường. Tập trung chuyển đổi số, trong đó chú trọng công tác  xây dựng dữ liệu quản lý đất đai. Nâng cao hơn nữa công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ;. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Đồng chí tin tưởng ngành Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao Bằng khen của UBND thành phố cho tập thể và cá nhân

Giám đốc Sở TN&MT Trần Văn Phương trao Giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này, 02 tập thể có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021 được UBND thành phố tặng Cờ thi đua; 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 được tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 02 tập thể và 08 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2020 đến năm 2021  được UBND thành phố tặng Bằng khen; 20 tập thể và 38 cá nhân được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS