Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/05/2022 02:40

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong năm 2022

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Bùi Văn Kiệm phát biểu tại Hội nghị triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC của ngành năm 2022.

(Haiphong.gov.vn) – “ Phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố trong năm 2022”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Bùi Văn Kiệm đã nhấn mạnh phát biểu như vậy tại Hội nghị triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, sáng 6/5.

Đánh giá về kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian, theo thống kê của Sở Nội vụ, đơn vị luôn đứng ở nhóm cuối trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC đối với khối các Sở, ban, ngành; chỉ có duy nhất 2 năm đứng trong tốp giữa bảng xếp hạng đó là năm: 2016 (xếp thứ 11) và 2017 (xếp thứ 10). Năm 2021, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạt 41,93/56 điểm, đứng thứ 19/20 khối các Sở, ngành.

Nhìn nhận thẳng vào thực trạng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hiện đang giữ chỉ số xếp hạng CCHC thấp nhất, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Bùi Văn Kiệm nêu rõ mặc dù vừa qua đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của ngành đã có rất nhiều cố gắng, song kết quả vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra. Nguyên nhân khiến cho chỉ số xếp hạng CCHC của ngành ở mức thấp do tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích thấp; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến ở mức độ 3, 4 chưa cao; tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn vẫn chưa đạt 100%; đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, một số nhiệm vụ chưa thực hiện hiệu quả; chưa có nhiều sáng kiến kinh nghiệm mang tính đột phá của ngành trong công tác CCHC....

Ngành GD&ĐT thành phố cần có các biện pháp tổng thể đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới.

Để cải thiện chỉ số CCHC của ngành trong năm 2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Bùi Văn Kiệm nêu rõ, toàn ngành phải thế hiện ý chí và sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó cần xác định rõ các khâu, vấn đề trách nhiệm thuộc về phòng, ban, đơn vị nào? Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đây không phải để quy kết, truy xét trách nhiệm trong giải quyết các TTHC mà qua đó để có các biện pháp tổng thể góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố trong thời gian tới.

Năm 2022, công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Sở xác định rõ phòng, ban, bộ phận chủ trì, phối hợp để gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo sự thống nhất trong triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, đúng chuyên môn, đúng người, đúng việc, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu CCHC. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cùng với đó, ngành sẽ quyết liệt chấn chỉnh hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu, gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí trong công chức thực thi nhiệm vụ giải quyết các TTHC và xử lý nghiêm các vi phạm.

Minh Hảo

 

 

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS