Ngăn chặn, hạn chế phát sinh chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Các tổ chức, cá nhân đến làm việc, giao dịch tại Bộ phận Một cửa của Sở Du lịch thành phố.

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện thực hiện ngay một số giải pháp nhằm cắt giảm chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết công việc với cơ quan nhà nước cho doanh nghiệp, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiên hà, tiêu cực tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình; đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.

Công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về TTHC liên quan đến kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử; trường hợp pháp luật không rõ, không giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp; thống nhất áp dụng pháp luật cho các trường hợp tương tự, không phân biệt đối xử.

Xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trực thuộc. Công khai minh bạch, chống tham nhũng, đặc biệt là chống nạn đưa hối lộ và nhận hối lộ ở mọi cán bộ công chức, ở mọi cấp chính quyền.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước; nâng cấp xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử các Sở, ngành, quận, huyện tập trung để tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp về chất lượng hành chính công và chi phí không chính thức ở cấp Sở, ngành, huyện theo mô hình người dân chấm điểm, công khai  kết quả. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức. Giải quyết kịp thời đúng đắn pháp luật các kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, của công dân. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương phải dành thời gian thích đáng tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

UBND thành phố đề nghị tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của doanh nghiệp về các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức các cấp; xây dựng các công cụ hiện đại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của doanh nghiệp và người dân về hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể chính trị, Phòng Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng, các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tích cực vận động doanh nghiệp thành viên phản ánh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức; tập hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, nhân dân gửi Thanh tra thành phố; xây dựng các công cụ, giải pháp hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp thành viên khi họ tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị về hành vị nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; công khai kết quả, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương công khai kết quả, có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức…

Trâm Bầu

 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn