Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/05/2022 04:22

Nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân vào sản xuất nông nghiệp

Yêu cầu đặt ra của Kế hoạch phải bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành và thành phố là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong

(Haiphong.gov.vn) – “Hơn 5.000 học viên là các cộng tác viên, nông dân, người sản xuất sẽ được tiếp cận, nắm bắt tiến bộ khoa học, nâng cao trình độ tay nghề trong quản lý và sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ, chất lượng cao ”, đó là mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch chương trình Khuyến nông thành phố Hải Phòng trong năm 2022, do UBND thành phố vừa ban hành.

Mục tiêu của Kế hoạch này cũng hướng đến việc nâng cao vai trò, năng lực của hệ thống khuyến nông và hoạt động khuyến nông để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Huy động các nguồn lực đầu tư và sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào hoạt động khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các sản phẩm OCOP…

Bên cạnh đó Kế hoạch cũng tập trung đẩy mạnh việc đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân vào sản xuất; bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành và thành phố là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ tập trung đưa một số giống mới vào trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn thành phố; tổ chức, tọa đàm tư vấn hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, liên kết, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản…

Về công tác đào tạo, trong năm 2022 tập huấn cho các HTX nông nghiệp, Tổ đội dịch vụ, các trang trại, gia trại các nội dung cơ bản, các quy định của nhà nước về quy hoạch vùng sản xuất tập trung vùng sản xuất an toàn, chuyển đổi số, cách ký kết và thương thảo hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm…để áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương. Tập huấn cho nông ngư dân về phương thức sản xuất, công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học, truy xuất nguồn gốc gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm…Đồng thời, tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông những nội dung cơ bản về kinh tế tuần hoàn nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức thăm quan, học tập mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất, liên kết theo tư duy kinh tế nông nghiệp để lựa chọn được các mô hình phù hợp áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại Hải Phòng đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới.

Minh Hảo

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS