Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/03/2020 15:16

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố công tác phòng, chống dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Thành đoàn Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 279-KH/TĐTN-BTG ngày 19/3/2020 triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố.


Đoàn thanh niên phát khẩu trang miễn phí cho người dân


Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Quán triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc”. Phát huy tốt vai trò của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong công tác phòng, chống dịch, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên để chủ động, tích cực phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch. Các hoạt động cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.


Đoàn Thanh niên phát khẩu trang miễn phí và tờ rơi cho người dân


Thanh đoàn Hải Phòng đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 100% đoàn viên, thanh niên và nhân dân, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh thường xuyên, liên tục; thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tới cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không gây hoang mang trong dư luận; hàng ngày, thường xuyên theo dõi và chia sẻ các bài viết về nội dung phòng, chống dịch COVID-19 tại các kênh thông tin chính thống của Trung ương, thành phố như: Fanpage, Website Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử thành phố (https://haiphong.gov.vn/). Hoạt động tham gia giám sát vận động nhân dân phòng chống dịch. Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với các hoạt động: Tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, đơn vị; hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, người dân tại địa phương khai báo y tế trực tuyến; hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly vận chuyển cơ sở vật chất như lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế; tham gia công tác tiêu trùng, khử độc tại địa phương; thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn...

Thành đoàn Hải Phòng thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp thành phố do đồng chí Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Thành ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố làm Trưởng Ban; các đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn làm Phó ban; giao trách nhiệm cụ thể cho từng Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn.

Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bênh với phương thức triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới 100% Chi đoàn, toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên về nội dung kế hoạch. Vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện, chủ động báo cáo chính quyền cùng cấp, đề xuất đảm nhận một số nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp...

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn