Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/04/2020 16:00

Nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 qua việc sử dụng ứng dụng NCOVI

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo 100% các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý thực hiện để góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền phổ biến tới 100% các trường học và giáo viên, hướng dẫn phụ huynh cài đặt và khai báo y tế, hỗ trợ khai báo giúp các cháu học sinh chưa thể tự khai báo. Sở Giao thông vận tải tuyên truyền, hướng dẫn các Bến tàu xe, các đơn vị quản lý kinh doanh hoạt động vận tải phổ biến cho các lái xe và hành khách thực hiện cài đặt khai báo y tế…

Ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc kiểm tra, xử lý mọi thông tin mà người dân khai báo, các vấn đề sức khỏe cần xác minh, xử lý trên hệ thống giám sát dịch COVID-19 của Bộ Y tế để nâng cao được hiệu quả chung của Hệ thống kiểm soát dịch bệnh và các yếu tố dịch tễ từ cấp cơ sở.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS