Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ

(Haiphong.gov.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 18/7, các đại biểu nghe UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, thành phố xác định tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời duy trì được sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 5 năm 2021-2025. Tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại Kỳ họp


Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) 6 tháng ước tăng 11,10% so với cùng kỳ, trong đó: nhóm công nghiệp - xây dựng tăng 13,32%; nhóm dịch vụ tăng 9,05%; nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 0,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 9,82%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,84% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 28,48%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,37%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hoà không khí tăng 3,49%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,47% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 53.969,72 tỷ đồng, tăng 18,53% so với cùng kỳ, bằng 51,09% dự toán HĐND thành phố giao,

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 75.368,87 tỷ đồng, tăng 2,56% so với cùng kỳ, bằng 37,68% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,17 tỷ USD, tăng 9,12% so với cùng kỳ, bằng 42,48% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 70,79 triệu tấn, tăng 7,87% so với cùng kỳ, bằng 42,14% kế hoạch năm. Số lượng khách du lịch ước đạt 3.013,95 nghìn lượt, tăng 27,69% so với cùng kỳ, bằng 66,53% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI tính đến 30/6/2022, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1.099,46 triệu USD, bằng 88,44% so với cùng kỳ, đạt 43,98% kế hoạch năm. Ước giải quyết việc làm cho khoảng 28.550 lượt lao động, tăng 5,74% so với cùng kỳ, bằng 50,35% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85,7%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ từ 3 tháng trở lên đạt 36,5%, bám sát kế hoạch đề ra.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, số ca F0 mới giảm mạnh. Thành phố đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch đáp ứng thu dung điều trị, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố. Thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo chỉ đạo của Bộ Y tế.  Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi bổ sung, mũi nhắc lại và vắc xin cho trẻ em 5-11 tuổi.


Các đại biểu dự Kỳ họp


Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, có 4 huyện: Kiến Thụy, An Dương, Tiên Lãng, Thủy Nguyên đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua và đang hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện chuẩn nông thôn mới; 2 huyện Vĩnh Bảo, An Lão đang triển khai đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy nhanh thi công các công trình xây dựng thuộc 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu nối tiếp từ năm 2021 (đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng). Chấp thuận danh mục các công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với 14 xã triển khai từ năm 2021 và 35 xã triển khai năm 2022.

Thành phố đã khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số cải cách hành chính (PAR) lần đầu tiên bút phá lên vị trí đứng đầu cả nước. Đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố. Triển khai Kế hoạch về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022 đối với 63 nhiệm vụ giao cho 21 đơn vị thực hiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa bám sát tiến độ kế hoạch đề ra. Giải ngân đầu tư công thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án đã được thành phố thu hút đầu tư và triển khai xây dựng còn chậm. Giá dầu thô, nguyên vật liệu, chi phí vận tải ở mức cao gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; còn xảy ra các vụ đình công, tai nạn lao động, cháy nổ. Trách nhiệm và chất lượng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao của một số đơn vị chưa cao, chậm phối hợp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.


Các đại biểu dự Kỳ họp


Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, kỳ họp HĐND thành phố trong 6 tháng cuối năm 2022. (2) Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. (3) Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”. (4) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. (5) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án lớn, trọng điểm của thành phố. (6) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. (7) Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. (8) Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. (9) Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp


Tiếp tục chương trình Kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình các Tờ trình về: Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.


Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp


Đồng thời nghe đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.


Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp


Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình về: Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. Quyết định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030.


Đồng chí Lê Quốc Tiến, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp


Đồng thời nghe đồng chí Lê Quốc Tiến, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.


Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp


Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023. Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quy định nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố. Quyết định sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Điều 1 Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.


Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp


Đồng thời nghe đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.


Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp


Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình về: Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030.


Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp


Đồng thời nghe đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.


Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tại Kỳ họp


Kỳ họp cũng nghe: Thường trực HĐND thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; trình các Tờ trình về: Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố; Thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp.


Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hải Phòng báo cáo tại Kỳ họp


Chánh án Tòa án nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) về công tác xét xử 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo (tóm tắt) về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố...


Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp


Tiếp tục chương trình kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án:

(1) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An.

(2) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

(3) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thượng Đức, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

(4) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến đường kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

(5) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phong, đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

(6) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố.

(7) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

Các đại biểu đã nghe các Ban HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên.


Hoàng Tùng - Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn