Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/06/2021 16:32

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 đợt 3

(Haiphong.gov.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chiều 7/6, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã trao kinh phí ủng hộ tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với số tiền 1 tỷ 145 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí của Công ty CP Tập đoàn VLC

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Ngân hàng Sacombank

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Ngân hành chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hải Phòng

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Công ty CP Thương mại và Du lịch Ngân Anh

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Cụ Đào Văn Trân, 94 tuổi, cựu chiến binh

Cụ thể, Công ty Tập đoàn VLC: 455 triệu đồng; Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO: 300 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng: 60 triệu đồng; Ngân hàng Sacombank: 200 triệu đồng; Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh  thành phố Hải Phòng: 30 triệu đồng; Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngân Anh: 100 triệu đồng; Cụ Đào Văn Trân, 94 tuổi: 10 triệu đồng.

Qua 3 đợt trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận số tiền: 2 tỷ 289 triệu đồng (đợt 1: 669 triệu đồng; đợt 2: 475 triệu đồng; đợt 3: 1 tỷ 145 triệu đồng).

Đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Lễ tiếp nhận

Phát biểu tại Lễ Tiếp nhận, đồng chí, Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm huy động nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam  thành phố, đồng chí cảm ơn các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là cụ Đào Văn Trân, cựu chiến binh tuy đã 94 tuổi nhưng vẫn tích cực chung sức, đồng lòng tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. Đồng chí khẳng định: MTTQ Việt Nam thành phố sẽ sử dụng số tiền đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, doanh nghiêp, cá nhân công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

 
 

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

- Tài khoản: 3761.0.1003001.91049 Kho bạc Nhà nước Hải Phòng    

- Tài khoản: 2100201343666 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hải Phòng.

Hoặc tiền mặt: Tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (số 51 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Chi tiết liên hệ: Ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, số điện thoại 0915176202.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS