Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/08/2020 12:04

Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2020 dự kiến được tổ chức vào tháng 10

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020, UBND thành phố đã có phương án tổ chức Lễ Biểu dương năm 2020. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian tổ chức Lễ Biểu dương năm 2020 được thay đổi sang tuần 4 tháng 10 năm 2020 với đối tượng và cách thức biểu dương tương tự như các năm trước.

Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng diễn ra thường niên

UBND thành phố giao Thành đoàn Hải Phòng chủ trì, phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Biểu dương năm 2020 bảo đảm thiết thực, trang trọng, an toàn, phù hợp với tình hình thực tế, là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/9/2020.

Lễ biểu dương là hoạt động biểu dương, tôn vinh các em học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2019 - 2020. Thông qua hoạt động, nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện tốt hơn; góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong thành phố; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước.

Tô Thành

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn