Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/08/2020 19:25

Lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Nhân dân và cán bộ xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên)

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Nhân dân và cán bộ xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2000 – 2020.

Các ý kiến phản ánh gửi về UBND thành phố (qua Ban Thi đua – Khen thưởng), địa chỉ số 15 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng; điện thoại liên hệ: 0225.3747154 – Fax: 0225.3746837).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn