Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/05/2020 15:48

Lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới lần 2 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới lần 2 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

UBND thành phố lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch  nước tặng thưởng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Các ý kiến phản ánh gửi về UBND thành phố (qua Ban Thi đua – Khen thưởng), địa chỉ: số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại liên hệ: 0225.3747154 - Fax: 02253.746837.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS