Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/10/2020 15:58

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

UBND thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 8 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, gồm:

1. Ông Nguyễn Bách Phái, nguyên Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội;

2. Bà Phạm Hải Yến, nguyên Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố;

3. Ông Lê Văn Quý, nguyên Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao;

4. Ông Phạm Văn Phương, nguyên Thành ủy viên, nguyên Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố;

5. Bà Phạm Thu Xanh, nguyên Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Nguyễn Văn Chương, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy Cát Hải;

7. Ông Bùi Thế Nghĩa, nguyên Thành ủy viên, nguyên Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố;

8. Ông Đinh Hồng Minh, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy.

Các ý kiến phản ánh gửi về UBND thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ), địa chỉ: số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại liên hệ: 0225.3747154 - Fax 0225.3746837./.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn