Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/03/2021 10:18

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đảm bảo đúng số lượng, thành phần, phát huy dân chủ, thẳng thắn và xây dựng

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 25/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, xã phường, thị trấn có người ứng cử cư trú.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố  khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện từ ngày 21/3/2021 đến hết ngày 13/4/2021.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng góp ý tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị các đóng góp ý kiến đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử chủ động liên  lạc, phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp. Mọi thắc mắc của các đại biểu xung quanh việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, cũng được đồng chí Vũ Anh Thư giải đáp thấu đáo tại Hội nghị.

Đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) của những người được giới thiệu ứng cử; người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định. Đồng thời, đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia để việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đảm bảo đúng số lượng, thành phần, phát huy dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử chủ động, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các quận, huyện, xã, phường, thị trấn có người ứng cử triển khai các nội dung theo Hướng dẫn số 26/HD-MTTQ-BTT, ngày 21/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS