Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/12/2020 13:56

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì Đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố về vai trò ý nghĩa của Luật Biên phòng

Lực lượng cán bộ, chiến sỹ BĐBP thành phố tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, hải đảo.

(Haiphong.gov.vn) – Với Chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới - Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Từ 15h00’ đến 15h45’ ngày 16/12/2020, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố sẽ chủ trì Đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố về vai trò ý nghĩa của Luật Biên phòng đối với công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Đồng thời, khẳng định rõ Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng ở khu vực biên giới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển…

Các cá nhân và tổ chức quan tâm đến các vấn đề nêu, có thể gửi câu hỏi và ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: Doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

Thời hạn nhận câu hỏi và thông tin liên quan đến 14h00’ ngày 16/12/2020.

Trân trọng kính mời các cá nhân và tổ chức tham gia, theo dõi phiên Đối thoại.

Trâm Bầu 3 Phạm Tiến Nam nhấn mạnh.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn