Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/07/2021 15:50

Ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 22/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy - HĐND - UBND - Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Ngày 7/5/2021, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU về “quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 47, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị đã tiến hành tổ chức triển khai và hướng dẫn việc tuyên truyền, quán triệt Quyết định 238 và Kế hoạch 47 đến các đối tượng theo quy định (việc tổ chức được tiến hành trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19).


Các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp


Chương trình phối hợp gồm 6 nội dung: (1) Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của bộ, ngành Trung ương; chủ trương, quyết sách của thành phố và các địa phương, đơn vị. (2) Tham mưu Thành ủy, các cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm quốc gia, thành phố, địa phương có ảnh hướng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn (gọi chung là vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”). (3) Tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. (4) Trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. (5) Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (6) Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc tham mưu tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp ngày hôm nay và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để việc triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị 5 cơ quan bám sát mục tiêu của Ban Bí thư Trung ương đã đề ra, tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động từ đó định hướng tư tưởng trong Nhân dân giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan của thành phố; khi thực hiện các công việc, phải xác định mục tiêu chung của Trung ương, thành phố đó là thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Đồng chí đề nghị từng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm Chương trình phối hợp, chủ động phối kết hợp để cung cấp thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, những vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm; cùng với đó là tuyên truyền, khích lệ những tấm gương, người tốt việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS