Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/12/2021 21:07

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Thủy Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 10 chỉ tiêu, 10 nhóm giải pháp thực hiện năm 2022

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 16/12, HĐND huyện Thủy Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện đã trình báo cáo tóm tắt về: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề năm 2021; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên 5 năm 2021-2025; Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022; Kế hoạch sử dụng đất 2022.


Quang cảnh Kỳ họp


Báo cáo nêu rõ: Năm 2021, huyện Thủy Nguyên tập trung cao, triển khai nhanh các chỉ đạo của thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tể ở mức cao (17,2%); hoàn thành 17/18 chi tiêu thành phố giao, 10/10 chỉ tiêu huyện xây dựng; riêng chỉ tiêu thu thường xuyên đạt 115,4% dự toán (cao nhất trong những năm gần đây) với 10/13 chỉ tiêu, sắc thuế đạt và vượt 100% dự toán. Tổng giá trị sản xuất các ngành thực hiện 34.896,2 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 17,2% so với năm 2020. Nhóm ngành nông - lâm - thủy sản tăng 2,5%; nhóm công nghiệp - xây dựng tăng 21,5%; nhóm dịch vụ tăng 14,6%. Tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành: Công nghiệp - xây dựng 56,8%; dịch vụ 34,5%; nông - lâm - thủy sản 8,7%. Tổng đầu tư xã hội thực hiện 11.659 tỷ đồng, đạt 122,7% kế hoạch, tăng 150,5% so với năm 2020.

Nhiều dự án, công trình được khởi công, khánh thành trên địa bàn như: Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 10, hoàn thành 111 công trình trong kế hoạch đầu tư công huyện và các công trình tại 7 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo các tiêu chí về phát triển đô thị. Các dự án trọng điểm của thành phố được tập trung chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thành huyện nông thôn mới đạt 9/9 tiêu chí; cơ bản hoàn thành 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Gia Minh, Gia Đức.


Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp


Tại kỳ  họp, Thường trực HĐND huyện trình báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình về Chương trình hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện.

Trong năm 2021, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã ban hành 117 Nghị quyết, 86 quyết định, 12 kế hoạch, 8 thông báo, 24 công văn hành chỉnh để chỉ đạo, điều hòa và thông tin các hoạt động của HĐND huyện. Tăng cường đôn đốc, giám sát UBND huyện, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND huyện; theo dõi, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Phát huy trách nhiệm với cử tri, thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân, từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân với chính quyên. Công tác chuẩn bị các kỳ họp được thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền và trình tự quy định. Hoạt động thẩm tra các báo cáo nội dung kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo về chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch, đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động năm 2021; 10 chỉ tiêu và 10 nhóm giải pháp thực hiện năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 với 12 chỉ tiêu và 17 nhóm giải pháp và các nội dung đề ra.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn