Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua nhiều dự án đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 28/5, HĐND quận Kiến An tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì kỳ họp. Tới dự có đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận nghe báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 02/CT - UBND ngày 05/01/2022 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022, Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố ban hành chương trình công tác năm 2022 của UBND thành phố, Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 20/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và chủ đề năm 2022 của quận; UBND quận Kiến An đã ban hành Chương trình công tác năm 2022; Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2022 của quận “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư – Thực hiện chuyển đổi số”; đồng thời chỉ đạo, điều hành quyết liệt huy động sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, địa phương và nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022, kết quả ước thực hiện như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý ước thực hiện 316,488 tỷ đồng, đạt 48,07% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 4.761,12 tỷ đồng, đạt 46,79% kế hoạch, tăng 19,4% so cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện 819,07 tỷ đồng, đạt 48,35% so kế hoạch, tăng 36,4% so cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 65,595 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch, bằng 100% so cùng kỳ. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để xảy ra dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), đẩy mạnh việc tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC rừng, PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện 444,817 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, bằng 301% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 254,887 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, đạt 127% so cùng kỳ.

Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 80,854 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch, bằng 157% so cùng kỳ. Chi quản lý hành chính ước thực hiện 35,33 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, bằng 106% so với cùng kỳ. Chi sự nghiệp giáo dục ước thực hiện 68,716 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ. Chi an ninh quốc phòng ước thực hiện 2,604 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch, bằng 163% so với cùng kỳ.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện 6 tháng đầu năm 65,820 tỷ đồng, đạt 29,9% kế hoạch thành phố giao (220.412 triệu đồng).

Đại biểu HĐND quận bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND quận

Lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND quận

Nội dung chính của kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

Bầu Ủy viên UBND quận;Trình HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2022; Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022;

Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2021;

Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn năm 2022; Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021.

Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND quận, Thường trực HĐND quận và Tờ trình về việc thành lập Đoàn giám sát 6 tháng cuối năm 2022.

Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa V

Báo cáo của Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân quận về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo của Tòa án nhân dân quận về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND quận

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự quận. Báo cáo của UBND quận về kết quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Đại biểu HĐND quận Kiến An đã thảo luận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và các nội dung trình tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trường Sơn tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu và một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND quận biểu quyết tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua 6 Nghị quyết, gồm:

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022;

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2021;

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn năm 2022;

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND quận;

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát 6 tháng cuối năm 2022.

Đ/c Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, song quận  Kiến An đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của các sở, ngành thành phố; sự chỉ đạo, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND, UBND quận cùng sự quyết tâm của các phòng, ban, các phường trên địa bàn toàn quận cùng toàn thể nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội của quận  trong 6 tháng đầu năm có đà tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện 444,817 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, bằng 301% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 254,887 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, đạt 127% so cùng kỳ. Một số sắc thuế đạt kết quả cao… Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn được triển khai tổ chức thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế; do đó cần nêu cao tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đại biểu HĐND quận trong việc đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND quận cần tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, đồng thời bàn, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo luật định tạo tiền đề vững chắc cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Các đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu kỹ nội dung, tham gia thảo luận, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, cầu thị và phát triển để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất.

 Nguyễn Hải

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn