Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp

(Haiphong.gov.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 35 nghị quyết của HĐND thành phố và thống nhất đánh giá: Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở nhiều địa phương trong cả nước. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, tập trung cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố Hải Phòng đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố ở mức cao so với các địa phương trong cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 13,52%; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 26,3%; trong đó, thu nội địa tăng 38,85%.


Quang cảnh kỳ họp


6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thành phố vẫn tiếp tục khởi công và khánh thành nhiều dự án quan trọng về giao thông, đô thị. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, chính sách đối với người có công được thực hiện tốt. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội ổn định. Thành phố đã và đang tập trung cao thực hiện chủ đề năm 2021, trong đó tập trung chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Chương trình nông thôn mới kiểu mẫu đang tích cực triển khai, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền toàn thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố đánh giá cao và hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của thành phố trong 6 tháng qua.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hữu hiệu khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được UBND thành phố chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND thành phố phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND thành phố đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND thành phố; Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; từ đó thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đã được quyết nghị tại Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020.


Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 là rất nặng nề, yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở thảo luận của các vị đại biểu, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đối với HĐND thành phố khóa XVI: Ngay sau kỳ họp này, HĐND thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban và các tổ đại biểu HĐND thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, tập trung giám sát những vấn đề còn nhiều tồn tại, vướng mắc, những vấn đề cử tri có nhiều kiến nghị.

Đối với UBND thành phố cần chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Trong đó tập trung cao một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng số 1 trong các tháng cuối năm 2021. Tập trung chỉ đạo, cố gắng không để dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Sớm xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cho các kịch bản chi tiết, sát thực tiễn để chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại trong trường hợp dịch bùng phát trên địa bàn thành phố. Đồng thời, sớm có phương án và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch bệnh COVID-19 cho Nhân dân toàn thành phố. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân để nhân dân yên tâm và tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Xây dựng phương án huy động nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển của thành phố cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025, bảo đảm triển khai các dự án, các chương trình mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành dự toán HĐND thành phố giao; thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp.

Thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị của thành phố theo đúng định hướng đã nêu trong các Nghị quyết Trung ương và Thành uỷ. Hoàn thiện các công trình về xây dựng công viên, cải tạo vỉa hè, chỉnh trang các dòng sông và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang triển khai theo kế hoạch. Trên cơ sở đó, rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch triển khai toàn thành phố, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách an sinh xã hội như: hỗ trợ học phí, hỗ trợ xây sửa nhà cho người có công, hộ nghèo. Quan tâm, đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. Chú trọng tới việc nâng cao mức sống của người dân, chăm lo chu đáo cho các gia đình người có công, các hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm thực chất, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu gây mất ổn định trật tự trị an và môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, bảo đảm môi trường sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất để UBND thành phố hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tăng cường giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết trước cử tri và nhân dân thành phố.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn