Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/05/2021 12:10

Kiện toàn danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố phân công đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố có phương thức tổ chức và hoạt động theo các Quyết định của UBND thành phố số 2730/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hải Phòng; số 2731/QĐ-CT ngày 5/12/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 của UBND thành phố về việc kiện toàn danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hải Phòng.

Hồng Nhung – Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS