Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/09/2020 07:45

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Haiphong.gov.vn) - HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận.

Theo đó, HĐND quận đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận đối với các ông Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy để nhận nhiệm vụ mới; ông Phạm Quang Vĩnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận để nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đối với ông Đỗ Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận đối với  bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận.


Thường trực Quận ủy Hồng Bàng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận


Kỳ họp đã tiến hành bầu bà Lê Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, đại biểu HĐND quận khóa XVIII giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Đỗ Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bà Cao Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạ Lý, đại biểu HĐND quận khóa XVIII, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021; bầu bà Lê Thị Lan, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, đại biểu HĐND quận khóa XVIII giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận và bầu bổ sung Ủy viên UBND quận.

Ngọc Lê

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn