Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2021 11:27

Kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả tự chấm điểm và xác định vị trí xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả tự chấm điểm và xác định vị trí xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện do ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch Hội đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng 7 thành viên Hội đồng là lãnh đạo các ngành chức năng của thành phố.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC hằng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện; chỉ đạo việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện công tác CCHC; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các Sở, ban, ngành và các quận, huyện; tổng hợp vào điểm tự đánh giá của các địa phương, đơn vị, xác định điểm và vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Sở, ban, ngành và các quận, huyện; đồng thời trình UBND thành phố xem xét, quyết định phê duyệt điểm Chỉ số CCHC và xếp hạng kết quả công tác CCHC hằng năm của các Sở, ban, ngành và các quận, huyện…

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Nội vụ, đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện  và đơn vị liên quan thực hiện tổ chức thẩm định, tổng hợp kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, khảo sát lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện công tác CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các Sở, ban, ngành và các quận, huyện…

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS